Harmonogram

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy pierwsze wsparcie:  „Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego”  w ramach projektu Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim- II edycja

W dniu 23.12.2021r. odbędą się  indywidualne spotkania z psychologiem dla 1 grupy  w wymiarze 1h dla każdego Uczestnika Projektu.

O miejscu i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Poniżej harmonogram: