Informacja

Informujemy, iż Uczestnicy kontynuują udział w projekcie poprzez wsparcie w postaci stażu zawodowego.

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, że przyjmowane są wnioski  o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn.  Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja.


Informacja

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, że przyjmowane są wnioski                      o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn.  Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!


Informacja

Uprzejmie informujemy, iż kolejni Uczestnicy projektu rozpoczęli staże zawodowe w ramach projektu.  Staże realizowane są przez okres 3 miesięcy. Uczestnikom projektu przeprowadzono wstępne badania lekarskie.

Gratulujemy!


Informacja

Informujemy, iż zakończyły się  szkolenia zawodowe:Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych” oraz  „Obsługa klienta  z elementami marketingu i sprzedaży” w ramach projektu pn.  Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja.

 Uczestnikom, którzy zdali  egzamin końcowy gratulujemy!

Kolejnym  wyzwaniem  jest staż zawodowy, który będzie realizowany przez okres 3 m-cy.


Informacja

Informujemy, iż  w dniu 24 kwietnia 2023 roku rozpoczynamy dwa  szkolenia zawodowe: „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych” oraz  „Obsługa klienta  z elementami marketingu i sprzedaży” w ramach projektu pn.  Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja.

Szkolenia zawodowe będzie realizowane w terminie od 24.05.2023 r. do 25.05.2023 r. Po zakończonym szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin zewnętrzny, w ramach którego Uczestnik otrzyma dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje.


Zajęcia grupowe

Rozpoczynamy ostatnie zajęcia grupowe  dla  Uczestników projektu!

W terminie od  22.02.2023 do 04.03.2023 rozpoczną się „Warsztaty rozwoju osobistego” w wymiarze 32h, a w dniach 06.03.2023 do 17.03.2023 „Trening umiejętności społecznych” w wymiarze 18 godzin.

O miejscu i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Poniżej harmonogramy:


Staż zawodowy

Informujemy, iż kolejne osoby rozpoczynają wsparcie – w postaci stażu zawodowego w ramach projektu. Staż realizowany są przez okres 3 miesięcy.

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, że przyjmowane są wnioski o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn.  Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  Pracodawców!