Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
Tel: 603 634 099
e-mail: aktywnizawodowo@interia.pl

oraz

Gmina Jastrząb/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu
Plac Niepodległości 5
26-502 Jastrząb
tel: 48/ 628-48-60
e-mail:  gopsjastrzab@wp.pl