Start

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze wraz z Gminą Jastrząb/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrzębiu zapraszają do udziału w projekcie

Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja

Dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia, w tym osoby
  z niepełnosprawnościami, zamieszkujące w powiecie szydłowieckim, w tym:
  • osoby bezrobotne;
  • bierne zawodowo;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.

Zapewniamy:

 • stypendium stażowe
 • stypendium szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszania Uczestnika
 • zwrot kosztów opieki nad osoba zależną/ dzieckiem do lat 7
 • asystenta osoby niepełnosprawnej
 • egzamin po szkoleniu zawodowym
 • materiały szkoleniowe
 • catering na zajęciach grupowych

Nie zwlekaj !

Udział w projekcie jest bezpłatny

Dokumenty