Dokumenty

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie Uczestnika Projektu
Oświadczenie o zamieszkaniu
Zakres danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie o byciu osobą bierną zawodowo
Oświadczenie osoby niepełnosprawnej
Zaświadczenie osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym
Wzór zaświadczenia ZUS
Wzór druku US-7
Oświadczenie konto bankowe uczestnika projektu


Zaproszenie do składania ofert

15 czerwca 2022

Zapytanie ofertowe nr 1/BK/CNA/2022

na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: „Pracownik biurowy z elementami kadr i płac” wraz z egzaminem zewnętrznym w ramach projektu „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja”.

Szczegółowe informacje w załącznikach: