Harmonogram

Uprzejmie informujemy, iż najbliższym czasie odbędą się zajęcia indywidualne w ramach wsparcia „Diagnoza sytuacji zawodowej”.

W okresie od 27.12.2021 do 29.12.2021r.. odbędą się  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 1 grupy  w wymiarze 3h dla każdego Uczestnika Projektu.

O miejscu i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Poniżej harmonogramy: