Informacja

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim- II edycja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się  z warunkami udziału w projekcie.


Harmonogram

Uprzejmie informujemy, iż najbliższym czasie odbędą się zajęcia indywidualne w ramach wsparcia „Diagnoza sytuacji zawodowej”.

W okresie od 27.12.2021 do 29.12.2021r.. odbędą się  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 1 grupy  w wymiarze 3h dla każdego Uczestnika Projektu.

O miejscu i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Poniżej harmonogramy:


Harmonogram

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy pierwsze wsparcie:  „Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego”  w ramach projektu Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim- II edycja

W dniu 23.12.2021r. odbędą się  indywidualne spotkania z psychologiem dla 1 grupy  w wymiarze 1h dla każdego Uczestnika Projektu.

O miejscu i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Poniżej harmonogram: