Zajęcia grupowe

Rozpoczynamy zajęcia grupowe dla Uczestników projektu!

W terminie od  22.08.2022 do 25.08.2022r. rozpoczną się „Warsztaty rozwoju osobistego” w wymiarze 32h, a w dniach 29.08.2022 do 31.08.2022r „Trening umiejętności społecznych” w wymiarze 18 godzin.

O miejscu i terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Poniżej harmonogramy:


Informacja

Informujemy, że zakończyło się  szkolenie zawodowe Pracownik biurowy z elementami kadr i płac. Uczestnikom, którzy już zdali  egzaminy końcowe gratulujemy!  Przechodzimy do kolejnego etapu realizacji projektu a mianowicie staży zawodowych. Będą one trwały 3 m-ce.


Informacja

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja  do naszego Biura projektu lub kontaktu telefonicznego!


Szkolenie zawodowe

Rozpoczynamy  szkolenie zawodowe: Pracownik biurowy z elementami kadr i płac w ramach projektu pn.  Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja.

Szkolenie zawodowe będzie realizowane w terminie od 28.06.2022 r. do 22.07.2022 r. Po zakończonym szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin zewnętrzny, w ramach którego Uczestnik otrzyma dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje.